خرمای کبکاب یکی از مهم ترین و فراوان ترین ارقام منطقه خشت و کمارج ،در کازرون و دشتستان (برازجان) می باشد. این خرما در سایر مناطق خرما خیز مانند خورموج،بهبهان،کازرون ،جهرم ،طبس نیز به مقدار زیاد کشت شده است. کبکاب بسیار شیرین و نسبت به کبکاب دشتستان کوچکتر و پر شیره می باشد. اندازه حبه کبکاب بسیار درشت می باشد ،خام خلال (خارک)این رقم قابل استفاده نیست.لذا برای مصرف باید آن را قبلا پخت و خشک کرد .

رنگ میوه آن در مرحله خارک و رطب زرد است و در حالت رسیدن کامل به صورت قهوه ای تیره در می آید. مصرف آن بیشتر در حالت رطب و خرما است.از نظر اهمیت اقتصادی در ایران بعد از استعمران ،شاهانی و مضافتی قرار دارد. جزو ارقام تر محسوب می شود.

میوه بیضی شکل به وزن حدود 15 گرم با بافت نیمه خشک و زرد رنگ روشن،ضخامت پوسته در آن ها ضخیم است. نسبت گوشت میوه به هسته معادل 9.25است.هسته بیضی،باریک و کشیده ،رنگ خاکستری،میزان چسبندگی هسته به میوه زیاد است. رسیدن خارک در اواخر مرداد ماه است،ولی برداشت آن (خرما)در اواسط شهریور ماه است.میزان چسبندگی میوه به کلاهک زیاد است.

خرمای کبکاب شهد بسیار زیادی دارد و به خاطر نرمی بافت آن در صنایع غذایی و نانوایی کاربرد فراوان دارد.
رنگ این خرما سیاه و قهوه ای به صورت هسته دار و بی هسته است.
رطوبت این نوع خرما زیر 18 درصد است. علاوه بر این میزان تولید سالانه این خرما حدود 50000 تن است.