خرمای ربی

1400-11-17 10:31:35 +00:00

اصلی ترین و مهم ترین خرما در منطقه سیستان و بلوچستان خرمای ربی یا خرمای پاکستانی است. که از نظر اقتصادی و تولید، اهمیت زیادی در این منطقه دارد. خرمای پاکستانی بعنوان یکی از اصلی ترین انواع خرما

خرمای ربی1400-11-17 10:31:35 +00:00

خرمای کبکاب

1400-11-16 07:07:14 +00:00

خرمای کبکاب یکی از مهم ترین و فراوان ترین ارقام منطقه خشت و کمارج ،در کازرون و دشتستان (برازجان) می باشد. این خرما در سایر مناطق خرما خیز مانند خورموج،بهبهان،کازرون ،جهرم ،طبس نیز به

خرمای کبکاب1400-11-16 07:07:14 +00:00
رفتن به بالا