در حال بارگذاری ...
صفحه اصلی1401-2-18 17:48:35 +00:00

ABOUT US

This collection which is the most equipped refrigerator of Bam was established  in 2011 in order to preserve the most important product of this area.  The complex consists of several refrigerated rooms and equipped halls for packaging various kinds of dates. At present, we are one of the largest complexes in the field of sorting, packaging and exporting dates in our vast country.

Welcome to Abyar Company

Abyar Company is the house of best quality Dates Fruit located in Iran;…..

Discover more

Products

Real nutrition

خرمای مضافتی

خرمای مضافتی بم منسوب به خرمای شهرستان بم یا رطب مضافتی بم، یکی از محصولات خرمای ایران می‌باشد. این نوع خرما با توجه به رطوبت بالا، به عنوان خشکبار محسوب

خرمای ربی

اصلی ترین و مهم ترین خرما در منطقه سیستان و بلوچستان خرمای ربی یا خرمای پاکستانی است. که از نظر اقتصادی و تولید، اهمیت زیادی در این منطقه دارد. خرمای پاکستانی

خرمای پیارم

خرما پیارم خرما پیارم از نظر تجاری و اقتصادی یکی از ارزشمندترین خرماهای ایران است و بازار بسیار خوبی در خارج از کشور دارد. سالیانه مقدار زیادی از

خرمای زاهدی

یکی از معتبرترین خرماهای صادراتی ایران خرما زاهدی یا خرمای قصب است که به نام قصب هم شناخته میشود. این خرمای بیضی شکل به دلیل رنگ خاص و ویژه، طعم

خرمای کبکاب

خرمای کبکاب یکی از مهم ترین و فراوان ترین ارقام منطقه خشت و کمارج ،در کازرون و دشتستان (برازجان) می باشد. این خرما در سایر مناطق خرما

Service

Read more …
رفتن به بالا